Privacyverklaring

De Open Cappuccino is een initatief van Websentials. Hieronder lees je de privacyverklaring van Websentials met betrekking tot de gegevens die we voor de Open Cappuccino verwerken.

Websentials, gevestigd aan Elisabethpark 5 4741CE Hoeven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.websentials.nl
Elisabethpark 5
4741CE Hoeven
0165-714065

William van Veldhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Websentials. Hij is te bereiken via william@websentials.nl.

Persoonsgegevens die voor de Open Cappuccino verwerkt worden
Bij het aanmelden vragen we om je voor- en achternaam en je e-mailadres. Voor de deelnemerslijst kun je je gegevens aanvullen met: bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en website.

Tijdens een event kunnen we video-, foto- of geluidsopnamen maken waarop je te zien of te horen bent.

De website verzamelt geanonimiseerde gegevens over je surfgedrag via Google Analytics voor het weergeven van statistieken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken op basis van gerechtvaardigd belang de volgende gegevens:

– Naam en e-mailadres: voor het uitvoeren van onze dienstverlening, met als doel je te informeren over Open Cappuccino events, het kunnen toesturen van de aanwezigenlijst en het aanbieden van nieuws en/of aanbiedingen die relevant zijn voor Open Cappuccino-bezoekers;
– bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en website: met als doel het vergroten van de zichtbaarheid van jou als bezoeker (je netwerk uitbreiden), het principe van de Open Cappuccino;
– video-, foto- en/of geluidsopnamen: met als doel het promoten van de Open Cappuccino als netwerkevent, waardoor zichtbaarheid zowel voor de Open Cappuccino als voor jou als bezoeker toeneemt;
– anonieme gegevens tbv websitestatistieken: met als doel inzicht krijgen in bezoekersaantallen, waarmee we de website kunnen verbeteren.

Mocht je het niet eens zijn met betrekking tot het verwerken van bovenstaande gegevens, dan ontvang ik graag je bezwaar via e-mail (william@websentials.nl).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Websentials bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

– NAW-gegevens > tot je je uitschrijft
– video-, foto- en/of geluidsmateriaal > zolang deze ingezet kunnen worden ter promotie, of tot je gerechtvaardigd bezwaar maakt;

Delen van persoonsgegevens met derden
Websentials verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Websentials gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Websentials gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies, waarvoor je wettelijk geen toestemming hoeft te geven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics (_utma)
Analytische cookie die websitebezoek meet (geanonimiseerd)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Websentials en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@websentials.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Websentials wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Websentials neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via william@websentials.nl.